• teambuilding

Teambuilding: Traffic

Onder het onderwerp verkeer worden verschillende aspecten onder de loep genomen die een steentje kunnen bijdragen om anders te denken wanneer je je de volgende keer in het verkeer begeeft.